Eletto ผู้ผลิต ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุม ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ไฟ ตรา นิตโต Nitto ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานกรุงเทพฯ
เลขที่ 56 อาคารญาดา ชั้น 8 ห้อง 802-803
ถนน สีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์. 0-2652-5156, 0-2652-5092-3
แฟกซ์. 0-2652-5157
อีเมลล์. info@eletto.co.th

ดูแผนที่ของ Google
ดาวน์โหลดแผนที่
สำนักงานใหญ่ โรงงานอยุธยา
นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ 2
41 หมู่ 4 ตำบล อุทัย อำเภอ อุทัย
พระนครศรีอยุธยา 13210

โทรศัพท์. 0-3574-6800
แฟกซ์. 0-3574-6804-5
อีเมลล์. info@eletto.co.th

ดูแผนที่ของ Google
ดาวน์โหลดแผนที่
ชื่อ-นามสกุล : *
อีเมลล์ : *
ห้วข้อ : *
ข้อความ : *