Eletto ผู้ผลิต ตู้ไฟฟ้า ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้ควบคุม Nitto นิตโต

เอเล็ตโต้ บริษัทในเครือ นิตโต โคเกียว คอร์ปเปอเรชั่น (นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น) เราคือผู้ผลิตตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น สินค้าของนิตโต นอกจากใช้งานง่าย สะดวกแก่ผู้ใช้แล้วคุณภาพ และความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่เราคำนึงถึง ตามแนวความคิดของผู้ก่อตั้งที่ว่า“เราต้องการผลิตสินค้าที่ดี โดดเด่นด้วยคุณภาพ” สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ การนำเสนอสินค้าที่เป็นที่พึงพอใจกับลูกค้า ตามหลักการ สินค้าที่มีคุณภาพ ควบคู่กับ ความพึงพอใจของผู้ใช้

ในญี่ปุ่นเราสามารถได้ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในส่วนของตู่อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย เอเล็ตโต้ คือส่วนหนึ่งของการขยายตลาดมาสู่แถบอาเซียน โดยวัตถุประสงค์ ปี 2009 ของบริษัท ประเทศไทย จะเป็นศูนย์กลางการค้า และขยายตลาดไปยังมาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่แก่ลูกค้า โดยมอบสินค้าที่คุณภาพ และราคาที่น่าพึงพอใจ

เอเล็ตโต้ มีบริการ ตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งชนิดเหล็ก สแตนเสส พลาสติก และ ระบบระบายความร้อน การใช้งานในแต่ละรูปแบบ มีตั้งแต่การใช้งานไฟฟ้าระดับสูง ไปจนถึงงานการใช้ไฟฟ้าระดับกลาง และต่ำ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม และ การพาณิชย์ สินค้าของเราสามารถคลอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับเช่นกัน

ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนในช่วงเวลานี้ บางครั้งการสร้างสิ่งต่างๆ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าของนิตโต ได้รับการรับประกันคุณภาพจาก RoHS เพื่อลดการใช้สารประเภท VOC หากแต่เราเริ่มต้นการจัดการอย่างเป็นระบบและตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบๆตัว เราก็สามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน