ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุม ตู้คอนโทรล Nitto ผลิต จำหน่าย โดย เอเล็ตโต้ Eletto ประเทศไทย

ในมาตรฐาน IEC60529 (JIS C 0920) คณะกรรมการอิเลคทรอนิกส์นานาชาติ (IEC) มีการกำหนดคุณสมบัติบางส่วนของตู้อุปกรณ์ไว้คือกำหนดระดับการป้องกันน้ำ, วัตถุจากภายนอก, การเข้าใกล้ส่วนที่เป็นอันตราย

IP คือสัญลักษณ์ที่แสดงระดับของโครงสร้างการป้องกันของตู้อุปกรณ์ตามที่ถูกกำหนดโดยมาตรฐานของ IEC

no. การป้องกันอุปกรณ์
ต่อการเข้ามาของวัตถุจากภายนอก
การป้องกันร่างกายคน
ต่อการเข้าใกล้ส่วนที่เป็นอันตราย
0 ไม่มีการป้องกัน ไม่มีการป้องกัน
1
2
3
4
5
6
X ไม่ได้กำหนด ไม่ได้กำหนด
no. การป้องกัีนอุปกรณ์
ต่อการเข้ามาของน้ำ
0 ไม่มีการป้องกัน
1
2
3
4
5
6
7
8
X ไม่ได้กำหนด
no. การป้องกันร่างกายคน
ต่อการเข้าใกล้ส่วนที่เป็นอันตราย
A
B
C
D