ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุม ตู้สวิทซ์บอร์ด นิตโต Nitto รุ่น CL ผลิต จำหน่าย โดย เอเล็ตโต้ Eletto ประเทศไทย

สี ไลท์เบจ (5Y7/1) (สมาคมอุตสาหกรรมญี่ปุ่น D25-70B)
วัสดุ เหล็ก
แผ่นเพลท แผ่นเหล็ก(1.6mm)
การใช้งาน / การป้องกัน ใช้ภายในอาคาร ระดับการป้องกัน iP65
ความหนา ประตู: 1.6 มม./ ส่วนตู้หนา: 1.6 มม.
ที่จับ IP ที่จับ แบบอยู่ทีุ่มุม
แบบประตู ประตูเดี่ยว
120 mm
top
รหัสสินค้า ขนาดภายนอก ขนาดแผ่นเพลท ความลึกที่ใช้ได้จริง
(X)
น้ำหนัก
(Kg.)
กว้าง
(A)
สูง
(B)
ลึก
(C)
กว้าง
(F)
สูงt
(G)
CL12-152 150 200 120 100 150 103 2.5
CL12-22 200 200 120 150 150 103 3
CL12-32 300 200 120 250 150 103 4.1
CL12-33 300 300 120 250 250 103 5.5
160 mm
top
รหัสสินค้า ขนาดภายนอก ขนาดแผ่นเพลท ความลึกที่ใช้ได้จริง
(X)
น้ำหนัก
(Kg.)
กว้าง
(A)
สูง
(B)
ลึก
(C)
กว้าง
(F)
สูงt
(G)
CL16-23 200 300 160 150 250 143 4.6
CL16-33 300 300 160 250 250 143 6.1
CL16-34 300 400 160 250 350 143 7.7
CL16-43 400 300 160 350 250 143 7.7
CL16-44 400 400 160 350 350 143 9.6
200 mm
top
รหัสสินค้า ขนาดภายนอก ขนาดแผ่นเพลท ความลึกที่ใช้ได้จริง
(X)
น้ำหนัก
(Kg.)
กว้าง
(A)
สูง
(B)
ลึก
(C)
กว้าง
(F)
สูงt
(G)
CL20-33 300 300 200 250 250 183 6.7
CL20-34 300 400 200 250 350 183 8.4
CL20-43 400 300 200 350 250 183 8.4
CL20-44 400 400 200 350 350 183 10.4
CL20-45 400 500 200 350 450 183 12.5
CL20-55 500 500 200 450 450 183 14.9