ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุม ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ไฟ นิตโต Nitto ผลิต จำหน่าย โดย เอเล็ตโต้ ประเทศไทย

เอเล็ตโต ประเทศไทย, จำหน่าย ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุม ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้เหล็กกันน้ำ ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ตู้MBT ตู้แสตนเลส, จำหนาย อุปกรณ์ระบายความร้อน, ของ NITTO

จำหน่าย ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุม ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้เหล็กกันน้ำ ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ตู้MBT เอเล็ตโต ของ NITTO

ในฐานะที่เราคือส่วนหนึ่งของสังคม สภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทุกฝ่ายต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทางบริษัทได้จัดทำโครงสร้างระบบควบคุมการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามระเบียบของ RoHS และลด VOC เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน